Met statische radiatorkranen toch een installatie dynamisch maken

herz waterzijdig inregelen

Met statische radiatorkranen toch een installatie dynamisch maken

Het is vaak moeilijk om een utiliteits- en gestapeld gebouw zo in te regelen dat een ieder zoveel mogelijk comfort krijgt die men wenst. Daarom is het belangrijk bij waterzijdig inregelen de juiste appendages te kiezen.

Tussen de bron en de afgiftesystemen (radiatoren, koelplafonds, vloerverwarming etc.) zit een leidingsysteem welke gevuld is met water. Eén van de eigenschappen van water is dat het de weg van de minste weerstand kiest. Wanneer hier niets aan gedaan wordt, zal de radiator het dichtst bij de bron vaak te warm worden terwijl wij deze warmte ook bij de verste radiator willen krijgen zodat een ieder de gewenste warmte krijgt.

Bij een woonhuis kunnen wij dit optimaal realiseren door het plaatsen van thermostatische radiatorkranen, welke wij inregelen volgens de juiste berekende inregelstand. Welke u hier kunt downloaden. De installatie is nu zo optimaal mogelijk geregeld en er zullen weinig comfortklachten optreden. Bij grotere installaties kunnen wij dit ook zo regelen maar moeten de afzonderlijke strangen worden ingeregeld om te voorkomen dat delen van de installatie te weinig of te veel water krijgen.

Door het plaatsen van strangregelafsluiters of drukverschilregelaars kan de volumestroom nauwkeurig worden gemeten. Wanneer deze afsluiters zijn ingeregeld zullen temperatuurpieken, geluidsklachten en overshoot worden voorkomen. Door de toepassing van onze inregelafsluiters kan er vaak een kleinere pomp worden geplaatst en kan de bron op de beste rendementsniveau draaien en dit levert voor de eindgebruiker het beste comfort en energiebesparing op.

Model F4007

Er zijn twee soorten strangregelafsluiters m.n. de dynamische- en statische afsluiters. Dynamische strangregelafsluiters kunnen ingeregeld worden op de hoeveelheid water die er door de afsluiter moet stromen, maar kunnen ook via het GBS worden bediend. Bovendien kan een dynamisch strangregelafsluiter werken als afsluiter. Een statisch strangregelafsluiter is niet elektronisch te bedienen. Deze is in te regelen op weerstand ten opzichte van de andere secties in het afgiftesysteem. De dynamische- en statische strangregelafsluiters  zorgen afzonderlijk of samen voor optimale balans bij de afgiftesystemen.

        4017M herz

Model 4006m Smart & Model 4017M

Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger of door te mailen naar info@herz.nl

Deel dit bericht